Kaza Sigortası Nedir?

Kaza, önceden bilinmeyen, planlanmayan ve gerçekleştiğinde maddi, manevi zarar meydan getiren olaylardır. Buna göre Ferdi Kaza Sigortasının Genel Şartlarının 2. maddesinde Kaza; ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması şeklinde tanımlanmıştır.

Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefaatına sebebiyet verdiği takdirde sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir."

Bu sigorta türü kaza olarak tanımlanan olaylar sonucunda insanın yaşamını ve sağlığını yitirmesi risklerine karşı bunlardan doğan menfaatleri Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır.

 

   
 
AYGÜNDÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIK HİZMETLERİ - YELİZ AYGÜNDÜZ

e-mail :
yelizaygunduz@vakifemeklilik.net

Adres : Latilokum Sokak  No:14 Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel   : +90 212 212 7019

Fax  : +90 212 211 9166